نوامبر 25, 2018

پیگیری ندای مشتریان

در اهتمام به مقوله ی «صیانت از حقوق مشتری و تکریم وی» و در پاسخ به انتظارات مشتریان گرانقدر شوکامو، پیگیری ندای مشتریان توسط تیم مجرب […]
نوامبر 25, 2018

امنیت کسب و کار

برخورداری از امنیت را می توان از طبیعی ترین و اساسی ترین حق افراد بشر تلقی کرد که مبنای برخورداری سایر حقوق و آزادی های اساسی […]
نوامبر 25, 2018

سلامتی

  سلامتی موهبتی الهی است که خداوند به مخلوقات خویش ارزانی داشته است. اهمیت حفظ نعمت سلامتی برای همگان آشکار است. دست اندرکاران شوکامو بر همین […]