امنیت کسب و کار

برخورداری از امنیت را می توان از طبیعی ترین و اساسی ترین حق افراد بشر تلقی کرد که مبنای برخورداری سایر حقوق و آزادی های اساسی بشر است. امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه ای که زندگی می کنند، نسبت به حفظ جان و مال، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند.

مشتری دلیل اصلی شاغل بودن ما و شماست. و مشتری است که دستمزد ما و شما را پرداخت می کند. در سازمان ما مشتری مهمترین هدف است. او به ما نیاز ندارد، بلکه ما به او نیاز داریم. با مصرف خامه قنادی شوکامو، مشتریان بالفعل شما، مشتریان وفادار و مشتریان بالقوه ی شما، مشتریان فعال شما می گردند. مشتریان شما روز به روز افزایش می یابند، چرا که طعم و مزه خامه‌ی شوکامو برای مصرف کننده ی نهایی بسیار مورد پسند است. خامه‌ی شوکامو سبک است و در دهان نمی ماسد. لذا مشتریان از خوردن شیرینی آن سیر نمی شوند و به دلیل کم شیرین بودن، دل را نمیزند. افزایش روزافزون مشتریان و درآمد شما را ما گارانتی می نماییم. در بازار رقابتی مشتریان سرمایه ی شما به حساب می آیند، حفظ و افزایش آنها را به ما بسپارید.

دیدگاهتان را بنویسید